Saturday, February 09, 2013

Hitachi treeKonoki nannoki kininaru ki / namae moshiranai ki desukara /namae moshiranai kini naru deshou /

[I like this tree, what tree is this/ I don't even know its name/ even without a name, will it grow big?]

Konoki nannoki kininaru ki / mitakotomonai ki desukara / mitakotomonai hanaga saku deshou/

[I like this tree, what tree is this/ I haven't see this tree yet/ this tree I haven't see before, will it flower?]

Konoki nannoki kininaru ki / minna ga atsumaru ki desukara / minna ga atsumaru mi ga naru deshou

[I like this tress, what tree is this/ everybody gathers around this tree/ this tree that everybody gathers, does it fruit?]

*****

No comments:

Post a Comment