Monday, December 16, 2013

北のカナリヤたち


Kita no Kanaria-tachi diterjemahkan sebagai "A chorus of Angels", walaupun tidak menyebut "angels" dalam tajuk ini. Kanaria ialah burung kenari (tidak catat dlm wiki Melayu). Tajuk ini bermaksud "Burung-burung Kenari di Utara".
Ini menjadi masalah penterjemah. 

Tajuk ini ialah dari salah sebuah novel Jepun. Kalau penulisnya ingin tajuk berbunyi "A chorus of Angels", tentu dia memilih tajuk itu.
Menukar tajuk yang maknanya sangat berbeza dari tajuk asal rasa saya tidak memberi kehormatan kepada penulis itu atau membelakangkan keprofesionalisma penulis itu.
Saya tidak setuju jika ini berlaku kepada novel-novel saya. 

http://www.japantimes.co.jp/culture/2012/11/02/films/kita-no-kanariatachi-a-chorus-of-angels/
(Imej dari wiki Indonesia)

*****

No comments:

Post a Comment