Saturday, May 31, 2014

NAFAS


Untuk pantun, ada caranya, untuk sonata, ada caranya. Untuk haiku, ada caranya. Untuk tanka, ada caranya.
Karya Darma Mohammad: NAFAS (dalam tanka), Berita Harian Malaysia, siaran 25 Mei 2014

Tanka juga ada cara tertentu. Jika ingin mendalami ilmu puisi tanka, buku kami Percikan Pelangi (sila lihat disebelah kanan skrin) ada mengisikan maklumat ini.


*****

No comments:

Post a Comment