Sunday, December 20, 2015

Laporan Panel Anugerah Persuratan 2015
Laporan ini saya petik daripada catatan Panel Penilai pada novel Pagi Semerah Daun Momiji.

Kekuatan Novel :
Novel ini mempunyai beberapa kekuatan seperti yang berikut:
a. Naratif atau gaya penceritaan yang menarik, dengan perkembangan plot yang kemas dan lancar serta pembinaan perwatakan yang dalam dan meyakinkan.
b. Bahasa yang baik dan menyelitkan banyak kosa kata yang luas.
c. Unsur seni sastera yang menarik seperti puisi dan lagu diselitkan.
d. Tema perang dapat diungkapkan dengan seimbang dari sudut masyarakat Jepun dan masyarakat Melayu. Kedua-dua pihak menjadi mangsa politik.
e. Kritikan politik pada ketua tentera Jepun, yang mengarahkan tindakan kejam, dan tidak menyalahkan Maharaja Jepun. Mengkritik pengeboman atom yang terlalu kejam sehingga menyebabkan kematian dan kemusnahan berterusan selepas perang.
f. Sikap saling menghargai budaya satu sama lain – prejudis Masato terhadap orang Melayu berubah setelah mengetahui makna azan, pantun, bahasa, makanan dll. Begitu juga watak Hassan yang bertukar dan menghargai budaya Jepun setelah datang ke negara Jepun.
g. Lukisan keindahan alam dua negara,  Jepun dan alam Melayu yang baik.

Kesan Novel :
Novel ini sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menekankan nilai kasih sayang keluarga dan membina rasa penghargaan dan hubungan budaya Melayu-Jepun. Kedua-dua pihak dapat saling belajar dan mendapat faedah. Misalnya, Masato memperkenalkan tanaman tembakau yang menguntungkan keluarga Pak Mat Isa dan Hassan belajar berniaga kilang menjahit. Masato pula belajar tentang Islam dan budaya dan sastera Melayu. Selain membina rasa kekeluargaan, peranan agama sebagai mengukuh ukhuwah juga disertakan. Masato diterima mesra oleh masyarakat Melayu setelah beliau memeluk agama Islam. Ini mengikis prasangka dan perasaan marah masyarakat yang begitu kuat. Novel ini juga memberi interpretasi atau perspektif yang segar tentang titik sejarah hitam yang dilalui oleh dua negara yang menjajah dan dijajah. Korban dan mangsa perang sebenar adalah rakyat atau orang kebanyakan. Perang, dendam dan permusuhan mestilah dielakkan. Kita harus membina persefahaman dan penghargaan pada berbezaan budaya dan keharmonian bangsa, agama dan negara. Nilai keharmonian budaya dan merentas agama ini adalah kekuatan novel ini. Ini adalah nilai sejagat yang wajar dialu-alukan. Pada keseluruhannya, panel mendapati bahawa novel ini berjaya membuka dua jendela budaya yang positif. Ini adalah keistimewaan novel, yang telah membawa jendela novel Melayu ke tahap yang lebih luas, terbuka dan seimbang. Sebuah novel merentasi sejarah penting yang melanda dua negara, Jepun dan Malaya., iaitu pendudukan Jepun di Malaya dan ledakan bom atom di Hiroshima. Keduadua peristiwa besar ini menjadi latar belakang yang menaungi dan mewarnai perkembangan plot dan watak dalam novel. Penceritaan agak bersahaja dan lancar. Konflik zahir dan batin berjaya dipaparkan melalui ketegangan antara dendam dengan cinta pada watakwatak utama, yang sebenarnya merupakan penzahiran konflik budaya yang ketara dan kaya dari segi kesan dan perincian. Pagi Semerah Daun Momiji adalah novel serius yang baik dan mantap. Walaupun belum mencapai tahap “cutting-edge” atau bergarda ke hadapan, ia lengkap dan ampuh dari segi menawarkan penceritaan yang lancar dan memikat, estetika yang halus, di samping pemikiran yang luas dan mantap. Maka, novel ini sesuai untuk diberi Anugerah Persuratan.

KESIMPULAN :
Pada keseluruhannya novel-novel yang dihasilkan sepanjang tahun penganugerahan telah memberi tumpuan pada kehidupan masyarakat Melayu Singapura dan Malaya yang menghadapi pelbagai masalah keluarga, sosial dan kepemimpinan. Kebanyakan novel ini memperlihatkan bahawa kesedaran agama dianggap sebagai suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan. Namun begitu, mesej agama dan moral yang ghairah mahu disampaikan ini telah menjejas mutu novel-novel ini kerana tidak dapat disampaikan dengan teknik penulisan naratif yang kreatif dan  berkesan. Ini ditambah dengan lemahnya pengolahan plot, perwatakan serta peleraian masalah dan pemikiran yang mendukungnya. Ringkasnya, mengisi titik keseimbangan pada unsur-unsur seni sastera ini masih merupakan suatu cabaran yang perlu ditangani oleh para penulis dalam wacana novel ini.

Komen pengarang novel: Terdapat kesilapan pada nama watak utama dalam laporan buku AP2015 ini. Ralat: Masato. Pembetulan: Masatoshi.
Saya maafkan kekhilafan dalam cetakan ini.

*****

No comments:

Post a Comment