Monday, November 23, 2009

Glosari Jepun @ PSSK

Ini catatan bersiri untuk mengenalkan pembaca kepada novel Pulut Sakura, Serunding Kasih. Kali ini saya bicarakan tentang glosari Jepun yang tersenarai di dalamnya.

Terdapat lebih kurang 80 ayat-ayat pendek dan istilah atau katanama Jepun yang digunakan dalam dialog dan ucapan watak-watak di dalam novel ini. Setiap istilah, ayat-ayat pendek dan ucapan itu diglosarikan mengikut abjat.

Pertama-tama niat saya menyelitkan istilah-istilah Jepun adalah istimewa untuk pembaca yang berminat dalam bahasa Jepun. Cara penggunaan istilah-istilah dalam senarai glosari boleh dijadikan contoh untuk pembaca memahirkan bahasa Jepun.

Keduanya, jalan cerita PSSK bertempat di Jepun dan Malaysia. Memang saya tidak dapat elakkan situasi yang memerlukan istilah-istilah Jepun dan ucapan-ucapan yang sering digunakan dalam bahasa Jepun.

Adegan yang tercatat di dalam novel ini bukan hanya bertempat di Jepun. Seperti benang sutera (baca: Jepun) ditenun dengan benang emas (baca: Melayu), komposisi novel ini mengabungkan budaya Melayu seperti makanan, kehidupan kampung/bandar dan kekusutan orang-orang muda dalam menyelesaikan masalah seharian di zaman pesat dengan kemodenan ini, digandingkan dengan budaya Jepun seperti yang telah tercatat dalam siri bertajuk Sosio-budaya @ PSSK sebelum ini.

Harapan saya agar pembacaan novel ini dapat memberi ilmu dari segi kehidupan, budaya dan bahasa di antara dua negara, ia itu Jepun dan Malaysia, dapat memberi manfaat kepada pembacanya.

***********

No comments:

Post a Comment